Como se solicita unha tradución?

Pode enviarnos o documento que desexa traducir por correo electrónico. Unha vez recibido o documento, analizarémolo avaliando as súas características e extensión, realizaremos un orzamento e fixaremos unha data de entrega. Tras enviar o orzamento e recibir o seu visto e prace, procederemos a realizar a tradución, maquetación e revisión. No seguinte gráfico resúmese brevemente todo o proceso, dende a recepción do documento orixinal até a entrega final.

Como se calcula o orzamento dunha tradución?

En función do tipo de servizo que precise o cliente e do tipo de texto, podemos realizar orzamentos de diferentes xeitos. Normalmente, á hora de realizar o orzamento, aplicamos a tarifa estipulada segundo o número de palabras que o cliente desexa traducir ou corrixir. Con todo, se se trata da maquetación ou da transcrición dun texto, cobramos por horas traballadas e, antes de rematar o proxecto, só podemos facer unha estimación aproximativa respecto ao orzamento.

Que é unha tradución xurada?

Unha tradución xurada é unha tradución realizada por un traductor nomeado polo Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación, cuxo selo (así como firma e certificación) lle otorga a mesma validez legal que a do documento orixinal. Por exemplo, para documentos que se deben presentar ante organismos oficiais (certificados académicos, antecedentes penais, documentos bancarios…), necesitará unha tradución xurada. O procedemento é rápido e sinxelo. O único que ten que facer é enviarnos unha copia escaneada do documento que desexa traducir á nosa dirección de correo electrónico. Unha vez examinado o documento e realizado o reconto de palabras, enviarémoslle un orzamento sen compromiso á maior brevidade. Unha vez aceptado o orzamento e fixado o prazo de entrega, procédese á realización da tradución. En canto a tradución estea finalizada, recibirá o documento na dirección postal que nos facilite.

Que é unha tradución inversa?

Unha tradución inversa é aquela na que o tradutor traduce dende a súa lingua materna a outra lingua. En Cotranslations consideramos que é imprescindible dotar a cada texto da maior calidade e naturalidade posible, polo que, agás en casos moi excepcionais, non aceptaremos este tipo de encargos.

Podo intervir no proceso tradutolóxico?

Por suposto, poderá poñerse en contacto connosco se desexa puntualizar calquera aspecto relacionado co texto e, ademais, poderá realizar todas as observacións que considere pertinentes á hora de encargar a tradución para que o resultado final o satisfaga o máximo posible. Por último, unha vez recibida a tradución, poderá comentarnos calquera aspecto ou preferencia relacionada coa labor de tradución para que a poidamos ter en conta en ocasións futuras.